Memes creating here

Сomics meme: "Един поглед в историята не е достатъчен да разбереш миналото си. Трябва си и акъл!..."