Memes creating here

Meme: "А ты точно кит? Да А скажи что-то по геншиновски Сяо не падает"