Memes creating here - Meme generator

Meme: "ak chodíš bosý po byte a cítiš morskú pláž je načase povysávať"