Memes creating here - Meme generator

Сomics meme: "Есле ти не познал боль ето не означает что ти ее не познаеш ето означает что ти ее скоро познаеш"