Memes creating here - Meme generator

Meme: "Ek praise toh mai bhi deserve karta hu"