Memes creating here

Сomics meme: "Tu janta hai mera baap kon hai Chacha vidhayak hai hamare"