Memes creating here - Meme generator

Meme: "А при вас, драги, случаят е тежък: Вие очевидно сте идиот!"